Entries from 2012-02-03 to 1 day

Finally

so, I think I will use this web service for writting in English. I think it's right way, isn't it?

Finally

so, I think I will use this web service for writting in English. I think it's right way, isn't it?

いつまでたってもbuggy

SPACE bar nite Nihongo hennkan wo shiyouto suruto "koukai" suru ga handling sarete shimatteruzo. Uchidakenanoka?